5000 کانال آماده ایرانی

Telegram

New product

5000 کانال آماده ایرانی

فروخته شده 

جزییات بیشتر

این محصول در فروشگاه موجود نیست

0 تومان

5k 

تعداد 5000 عضو فعال  ایرانی

 کانال تلگرام  با موضوع فیتنس و زیبایی اندام می باشد  

شما بعد از تحویل کانال تلگرام  میتوانید نام کاربری ، ایمیل ،را تغییر دهید

زمان تحویل کانال خریداری شده  شما به شرح زیر می باشد

در ساعت کاری شرکت بین 1 ساعت تا 2 ساعت 

در ساعت غیر اداری بین5 ساعت  تا 10 ساعت 

-----------------------------

لینک کانال برای بازدید 

-------------------------------

توجه داشته باشید مشخضات کانال تلگرام خریداری شده به ایمیل  شما ارسال خواهد شد 

نوشتن نقد و نظر

5000 کانال آماده ایرانی

5000 کانال آماده ایرانی

فروخته شده